Personakt

Birgerus Erici (herr Byrill)

Född:
Död:1631

Barn med ?

Barn:
Anna Birgersdotter (1590 - )
Ericus Birgeri (- 1665)

Noteringar

Birgerus Erici (1592-1629). Såsom fattig och nybolet fick
herr Byrill i Calix för år 1592 frihet från sin taxeafgift gm kgl. brefvet
15 apr. s. å. Han underskref Upsala mötes beslut 1593. År 1595 afbrann
genom vådeld Kalix kyrka jämte prästgården; med anledning häraf beviljade Kgl. M:jt 16 sept. s. å. 20 t:r spannmål till kyrkans byggnad, och för förlorad egendom befriades kyrkoherden från taxen för år
1596. Enligt traditionen skall hertig Carl på sin hemfärd från Finland
i febr. 1602 gästat Kalix. Vid detta tillfälle säges khden, tillfrågad om
sitt namn, svarat: »Herr Börje», och då hertigen infallit: »Herre ock?»,
genmält: »Ja, Hans Maj:ts bönder kalla mig så», hvilket svar lär roat hertigen, och då denne frågade, om han hade något att klaga öfver eller
bedja om, lär prästen svarat, att hans enda bekymmer var, att hans hustru
ej ville bestå honom någon frukost, i anledning hvaraf hertig Carl anslog
8 t:r i vederlag åt herr Börje till dagelig frukost, hvilket anslag fortfor att
utgå till khdarna i Kalix och yttermera erhöll stadfästelse år 1644 och
1680. Han afled enligt ett i kyrkan uppsatt epitafium år 1631, sedan han
två år förut öfverlämnat pastoratet åt sin son.
Barn: Ericus Birgeri, faderns efterträdare; Anna, v. i Sthms Storkyrka
3/12 1609 m. khden i Örebro Nicolaus Jacobi Bothniensis, och därigenom stammoder till släkten Lithman.
(www.solace.se/~blasta/herdamin/nederkalix.pdf)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1590 Dottern Anna Birgersdotter föds 1590 Neder-Kalix.
1631 Död 1631.