Personakt Antavla

Anders Planting-Bergloo

generalmajor, guvernör. Blev högst 63 år.

Far:Johan Planting (1587 - 1688)

Född:1619
Adlad Planting-Bergloo:1655
Död:1682

Sambo med von Dieteritz (1619 - )


Noteringar

Nobility Number 628.
CHRONOLOGY:
1631 Kornett
1634 Ljtnant
1640 Ryttmtare
1648 Major
1655 fverste-Ljtnant
Apr 18 1655 Adlad (introd. under N:o 628)
1664 fverste fr ¿bo ls reg:te
1670 Öfverste för Jämtlands reg
1674 General-Major af Kavalleriet
1678 Guvernör Öfver Ösel och på Arensbor
1680 Guvernör Öfver Wismar
1681 Afsked
Kornett 1631, Löjtnant 1634, Ryttmästare 1640, Major 1648,
Löjtnant vid Konungens Livgarde till häst i januari 1654,
ÖversteLöjtnant vid Ridderhielms Kavalleriregemente 1655.
Adlad 1655-04-18, introducerad under nr 628.
Överste för ett nyuppsatt skånskt kavalleriregemente 1658 som
reducerades 1661. Chef för ett i Riga förlagt kavalleriregemente
1664-09-30 som från 1665 kallas Riksfältherrens
Kavalleriregemente, Överste vid Jämtlands regemente till häst
1670-04-11, GeneralMajor vid kavalleriet 1674-11-10 fick
1674-11-14 i förläning gods med 400 dalers ränta i Frösö sn till
dess att vederlag kunde honom beredas på annat håll. Guvernör över
Ösel 1678-07-13. Kommenderande General för den svenska styrkan som
1678 inföll i Norge, Guvernör i Wismar och chef för det där
stående Konungens Tyska Livregemente 1680-07-30 vilka befattningar
han aldrig kom att tillträda, emedan han pga långvarig sjukdom
måste begära och erhöll avsked 1681-04-14.
Begravd 1682-11-19 i Riddarholms kyrkan och sedan flyttad till
Häggeby kyrka Uppsala.
Han höll sig ganska tapper under Stettins belägring samt
anförtroddes 1678 försvarsverket i Västernorrland och Jämtland.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1619 Födelse 1619.
1619 Partnern von Dieteritz föds 1619.
1630 Brodern Johan Planting d y föds 1630.
1655 Adlad Planting-Bergloo 1655.
1672 Brodern Petter Planting dör 1672 Avesta, Kopparbergs län, Dalarna.
1682 Död 1682.