A One's Cocker Spaniels

Gothenburg National "My Dog", January 4, 2007

Judge: Mr Frank KaneEtt glatt handlergäng som inte fick chansen för James Hayward i BIS-finalen i Göteborg


På My Dog i Göteborg 070104 deltog två avelsgrupper, VDHCH DECH SU(u)CH DKUCH KBHV04 NORDV03 SV05 Midnight Train Vom Rauhen Holz och SU(u)CH NUCH Backhills Farah Diba. I hanhundens grupp var följande avkommor anmälda vid utställningen:

SU(u)CH Pearl Harbour Phantom of the Opera
Pearl Harbour Blue Sapphire
SU(u)CH Backhills Harmony And Peace
Brightwood's Caol Ila
SU(u)CH NUCH Backhills Farah Diba
Backhills Isabella Rossellini

Jag bestämde direkt vid ankomsten till utställningshallen, då öppen klass hanar redan var under bedömning, att jag ville ha med Pearl Harbour Blue Sapphire (senare 4 Öppen klass/CK), SU(u)CH Backhills Harmony And Peace (senare Reserv Championklass/CK) alternativt Backhills Isabella Rossellini (senare BT4), Brightwood's Caol Ila (senare 2 juniorklass/CK) och SU(u)CH NUCH Backhills Farah Diba (senare bästa tik/BIM) i Hansis grupp och meddelade ägarna till avkommorna denna min önskan. Ägaren till Backhills Isabella Rossellini och SU(u)CH NUCH Backhills Farah Diba gjorde då klart för mig att jag fick ha med Backhills Isabella Rossellini men INTE SU(u)CH Backhills Farah Diba och att min hane ju hade fler avkommor så att jag även utan Farah Diba kunde få ihop en grupp. Fair enough. Men nu är det så att jag i egenskap av hanhundsägare anser att det är JAG som är den som skall få bestämma vilka avkommor som skall vara med i min hanes grupp, inte ägarna till avkommorna. Om jag vill ha råd i det avseendet ber jag om det, vilket har inträffat. Så dock inte vid denna utställning. Jag gjorde klart för Farah Dibas ägare att jag ville ha med även Farah Diba i gruppen. Till saken hör att samma olustiga situation uppstod vid utställningen i Uddevalla 060401 (SSRK), där Farah Diba vann BIR för Frank Kane, senare BIS2, och Hansis grupp vann Bästa Avelsgrupp i Rasen och senare BIS Avelsgrupp för Jessie B M med  S(U)CH KBHV04 A One's Rapunzel Vom Rauhen Holz, Medeba's Great Blue Pleasure, Pearl Harbour Phantom of the Opera och just NUCH SU(u)CH Backhills Farah Diba (då BIR/BIS2). Självklart ville jag ha med Farah Diba även i dagens avelsgrupp för Frank Kane.

Jag ber om ursäkt till SU(u)CH Backhills Harmony And Peaces ägare för att jag så sent ändrade mig vad gäller denna avkommas deltagande i avelsgruppen!

I avelsklassen bad Frank Kane vänligt Farah Dibas ägare att gå och ställa sig vid Hansis grupp för den gruppens bedömning, för att därefter få Farah Dibas egen grupp bedömd. Farah Dibas ägare tillmötesgick inte denna begäran från domaren. Frank Kane fick då göra sin bedömning av Hansis avelsgrupp med Farah Diba stående tio meter bort och tilldelade båda avelsgrupperna HP. Kane valde Hansis avelsgrupp, precis som i Uddevalla 2006, till dagens bästa avelsgrupp.

Vid BIS Avelsgrupp finalen vägrade Farah Dibas ägare låta Farah Diba delta i Hansis grupp, som därmed inte kunde delta under BIS-domaren James Hayward.
Däremot deltog Farah Diba i BIS Uppfödargrupp.

Frågan är, får man bete sig så här? SKKs representant i sekretariatet konfirmerade att, jo, det får man och berättade också att avelsgrupperna är ett stort bekymmer för SKK. Att det t ex finns "utställare som går in på utställningen och köper en katalog för att se om han/hon ingår i en avelsgrupp och deltar av den anledningen sedan ö h t inte med sin avkomma på utställningen".

Slutsats: lägg ner avelsklassen, SKK! Och besvära inte oss ägare till avelsdjur med brev om att våra hundar har avelsgrupper här och där. Vi lägger ner en massa slitsamt förberedelsearbete för att avelshunden skall kunna delta men måste snällt avvakta och se om någon behagar delta i gruppen.

Så här säger Utställnings- och championabestämmelserna som gäller 070101-111231:

"Ägare av avelshund/avelstik ska i så god tid som möjligt meddela respektive avkommas ägare att hunden ska ingå i avelsgrupp och delta i avelsklass.
Det tillhör god kynologisk sed att delta med sin hund i Avelsklass. Ägare av avelshund/avelstik ska lämna meddelande till ringsekreterare om önskat deltagande."

En annan fråga är om uppträdande i strid med god kynologisk sed är förenligt med förtroendeuppdrag i rasklubbs styrelse. Den frågan ska emellertid andra få besvara i ett annat forum.

Tack Henrik, Thomas, Bernice, Suzanne och Anneli för all hjälp!

Grattis till BIR-vinnaren JEUW06 Manaca's Beat About the Bush (Frank Kane)och fredagens BIR-vinnare SU(u)CH Line Sam Hot Black Pepper (Siv Jernhake)!

A One's Fingers Crossed, Bling-Bling, vann en stor unghundsklass med CK och blev Res Bästa Tik, trots att hennes vackra behäng nu är ett minne blott.
Hansi, som blir 12 i år, blev BH3.Apropå god kynologisk sed, personligen vill jag att ordföranden i en rasklubbs huvudstyrelse skall besitta följande kvaliteter:

1) Integritet
2) Empati och lyhördhet gentemot medlemmarna och deras önskemål
3) Gärna manligt kön med representativt yttre
4) Dokumenterat engagemang för RASEN, t ex specialarbete genetik redan på gymnasiet, prioriterat före den egna verksamheten
5) Genuint intresse för rasens hälsofrågor
6) Visioner och långsiktigt tänkande
7) Förmåga att stå stark och enande när det blåser orkanvindar
8) Vidsynthet
9) Framförhållning och god kommunikativ förmåga
10) Säkerhet vad gäller språkbehandling, skall behärska engelska och minst ytterligare ett språk i tal och skrift för att kunna hålla dörrarna på vid gavel mot övriga världen
11) Hög moral och god etik
12) Förmåga att glädjas med andra över andra medlemmars framgångar
13) Vänligt och behagligt sätt mot sina medmänniskor i största allmänhet
14) Humor
15) Förmåga att se kritiskt på sig själv och sitt agerande i olika sammanhang
16) Förmåga att behålla lugnet även i en stressig situation
17) Omsorg om den "lilla" valpköparen, sällskapshunden
18) Erfarenhet från t ex ring- och klubbarbete
19) Insikt om att hans närvaro vid CSKs årliga Club Show är viktig
20) Insikt om att han kanske inte skall ställa ut ALLS medan han/hon innehar uppdrag i huvudstyrelsen,
för att därmed visa medlemmarna att han är seriöst syftande i sitt styrelsearbete
21) Ödmjukhet
22) Förmåga att sätta värde på kritiskt och självständigt tänkande klubbmedlemmar
23) Minst tio års erfarenhet av rasen
24) Respekt för god kynologisk sed

"Min" kandidat till ordförandeposten ...

1) ... slänger sig INTE på golvet och skriker och gormar åt hundar och folk när han inte får med sig BIR-rosetten hem.
2) ... river INTE sönder CK-beviset inför övriga deltagare och domare när hans tik INTE vinner BIR.
3) ... anmäler INTE utställar-/uppfödarekollega till SKKs Disciplinnämnd p g a att kollegan framför kritik.
4) ... försvårar INTE medvetet utställarkollegors avels- och uppfödaregrupper, ej heller uppfödares avelsarbete.
5) ... skickar INTE hotmail (läs på svenska!) till uppfödarkollegor.
6) ... blir INTE skogstokig och hämndlysten när han INTE har några nya fräscha tiondels poäng för Årets Cocker med sig hem från en utställning.
7) ... ringer inte runt och talar om för medlemmar hur de ska rösta i fråga om t ex en motion.
8) ... ser INTE ett ev styrelseuppdrag som en språngbräda till andra karriärer.
9) ... pratar inte skit, är tvärtom diskret med information han får i förtroende.
10) ..kommer inte till Club Show iklädd joggingbrallor.

Vilka kvaliteter har DIN kandidat?

English version? Perhaps later.

Efter anmälan från "utställare" beslöt SKKs UtstK 070327/28 att stryka VDHCH DECH SU(u)CH DKUCH KBHV04 NordV03 SV05 Midnight Train Vom Rauhen Holzs avelsgrupps pris vid göteborgsutställningen. Avskrift av SKKs skrivelse (mig tillhanda 070612).

Back