A One's Cocker Spaniels
Hansi's 10-Generation COI = 3,31165%

LUXCH PORTCH Dragon´s Sonata
(COI = 17,33651%)
(white/black)

 

Lynwater Tiger Moth
(COI = 17,34864%)
(blue roan) photo

Harris of Lynwater
(COI = 13,53938%)

Lynwater Lewis of Quasar (COI = 9,30302%)

Kathand Rowena (COI = 20,46397%)

Lynwater Mayfly
(COI = 11,66812%)

Lynwater Final Secret (COI = 13,71182%)

Lynwater Dragonfly (COI = 4,57996%)

Lulu´s Back in Town From Duntarvie
(COI = 8,10328%)
(blue roan)

Lynwater Lewis of Quasar
(COI = 9,30302%)
(orange roan)

Weirdene Workman (COI = 18,95106%)

Lynwater Silver Sheet (COI = 3,40641%)

Thanatol Blue Mist
(COI = 15,68493%)
(blue roan)

Quasar Zodiac (COI = 3,92829%)

Thanatol Susie Wong (COI = 2,37242%)

DECH VDHCH LUXCH DT BSG 93 94 EUSG 94 Blue Pearl vom Rauhen Holz
(COI = 5,84805%)
HD:-
(blue roan)
photo
head photo

DECH VDHCH LUXJCH 90 Ramiro vom Rauhen Holz
(COI = 3,89338%)
HD:+ photo
(blue roan)

Craigleith Fieldfare photo
(COI = 3,59183%) HD:-

Craigleith Crooner (COI = 1,65224%)

Annie of Craigleith (COI = 4,70386%)

VDHCH DECH Hella vom Rauhen Holz
(COI = 6,34994%) photo HD:-/+ (blue roan)

Cliff vom Rauhen Holz (COI = 14,79286%) HD-/+ photo

Britta vom Riesengebirge (COI = 7,22803%) HD:- FN Carrier photo

Ilonka vom Rauhen Holz
(COI = 2,1488%)
HD:-
photo

Chart Topper at Classicway
(COI = 2,78101%) HD:+
photo (blue roan)
PRA Carrier

Normanview Midnight Runner of Classicway (COI = 17,61259%) PRA Carrier photo

GBSHCH Chrisolin Moonlight Magic of Classicway (COI = 1,04624%)

Frauke von der Pußta
(COI = 8,45709%) HD:-/+

Grischan vom Harlekin (COI = 2,79811%)

Julchen von der Pußta (COI = 13,62685%)